ONLINE KURSUSFORLØBET ”JEG ER GOD NOK!”

v/ psykolog Anneli Sejer Iversen

 

 • for personer, der har en langvarig eller midlertidig følelse af lavt eller sænket selvværd.

Bøvler du med dit selvværd?

Selvværd er et stort emne, og du og en anden person kan have hver jeres unikke formål med at gå på kurset. Det er lagt op i brede penselstrøg for, at der er plads til en god diversitet i udfordringer.

Til fælles for de fleste med et lavt eller nedsat selvværd er dog typisk:

 • tvivler på mig selv og mine egne følelsers berettigelse
 • er uskarp på mine grænser, tror jeg skal favne alle
 • er utydelig og vag eller overdreven streng eller larmende i min kommunikation
 • har svært ved at få øje på min egen værdi
 • føler nemt skyld og skam
 • husker ikke at få passet på mig selv, har måske ikke lært det
 • har typisk for meget fokus på andres accept
 • har pleaseradfærd
 • har en ubalance imellem at have høj omsorg for andre og lav selvomsorg = hensynsbetændelse!
 • måske dybt ansvarlig overfor andre men også dybt uansvarlig overfor mig selv og min egen lykke…
 • venter på, at det bliver ”min tur”, men har ventet længe…
 • saboterer mig selv, når det lige kunne være så godt…

Kursets formål er at skabe en større trivsel for dig igennem arbejdet med dit selvværd. Dit selvværd vil ikke nødvendigvis blive højtflyvende, men du vil få et andet forhold til dit selvværd, og dette vil i sig selv give et godt løft! Kender du dig selv i beskrivelsen ovenfor, vil der være god grund til at tilmelde dig og derved gøre noget godt for dig – noget der rykker, til en virkelig overkommelig pris, som svarer til en permanent hos frisøren. Hvordan foregår det? Kurset foregår online, er optaget i god kvalitet, og du kan tilgå det fra din smartphone/Iphone eller PC. Det varer 7 uger men kan også tages over en længere periode. Og det kan genbruges år ind og ud i forhold til nye selvværdsudfordringer i dit liv henover intet mindre end 5 år! Kurset består af videoer, audioer, tekst og opgaver/øvelser til udprint. Skriv i hånden, det virker bedst! Spørgsmål, kommentarer og oplevelser kan sendes pr. sikker mail og vil blive taget op anonymt på et ugentligt webinar hver torsdag kl. 20. Dette kan tilgås, når det passer dig. Og på eventuelt ønske herom kan der også oprettes en lukket facebook-gruppe, hvor deltagerne kan støtte og heppe på hinanden 😉

Det får du:

Forløbet består af teori, modeller og opgaver/øvelser. De enkelte øvelser vil gøre teorien nærværende. De konkrete øvelser fremgå, når du er tilmeldt. (Under modul 3 vises dog i overskrift en øvelse).

Vi tager både helikopterperspektivet for at forstå årsager til din sårbarhed og udfordringer selvværdsmæssigt. Herunder traumeviden, epigenetik og transgenerationelle traumer.

Vi zoomer også ind og kigger via kædeanalyse af triggersituationer på de konkrete og specifikke tanker, kropsfornemmelser, følelser og handlinger, som får dig til ikke at føle dig god nok. Vi kigger på de specifikke selvnedgørende tankemønstre, som skaber følelsen af ikke at være god nok.

Herudover går vi bagom kulisserne, ned i dine dybeste overbevisninger, og afdækker det mindset, som får dig til at bøvle med dig selv og andre. Vi forbinder tankerne med din livs- og familiehistorie, og vi søger at erstatte de problemskabende overbevisninger med mere hjælpsomme af slagsen.

Dit mindset sættes i relation til lyse og mørke ”skygger”, som handler om de egenskaber, som du ser i andre og eventuelt ikke vil stå ved eller har blokeret for i din person. Vi undersøger også dine delpersonligheder. Begge dele for at stoppe din selvundertrykkelse og skabe plads til en mere fri livsudfoldelse i forhold til ting, du inderst inde gerne ville kunne sige, gøre eller udtrykke på anden vis!

Vi undersøger også 6 vigtige principper i forhold til at kunne være i livet uden at bøvle alt for meget. De drejer sig om at være i nuet med åbenhed og accept, et liv i overensstemmelse med dine værdier (herunder selvomsorg), at kunne adskille dig fra dine tanker, at se dig som større end din historie, og at gå ”all in” for det, som du har kært.

Vi leger med forskellige modeller og forståelsestilgange, og du vil herunder få serveret nogle enkle men effektive kommunikationsmodeller, som er lige til at bruge, når du står i en svær situation.

Under hele processen lægges der vægt på at være selvkærligt til stede i din krop, opøve medfølelse og omsorg for dig selv, og at træne ærlig kommunikation omkring din sårbarhed, så du står bedre i dig selv efter forløbet!